Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu
Kancelaria Komornicza nr XII w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Rejtana 9/1
tel. 575104555

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Magdalena Różnowicz

Kancelaria Komornicza nr XII w Toruniu

Komornik Sądowy Magdalena Różnowicz jest uprawniona stosownie do treści art. 10 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych do prowadzenia postępowań egzekucyjnych na terytorium apelacji, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

2019. Komornik Magdalena Różnowicz. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.